WMW AG Referencje

Referencje banków
•    Sparkasse Oberpfalz Nord
•    IKB Deutsche Industriebank
•    Sparkasse Leipzig

Referencje syndyków
•    Brockdorff Rechtsanwälte

Referencje weryfikacji inwentaryzacji
•    Sunchairs