Dane kontaktowe

Prezes

Pan Hamo Gregorian    
E-Mail: info@wmwag.com
Język:  niemiecki, angielski, perski, armeńki

Asystentka prezesa

Pani Katharina Kölling
Telefon: +49 -(0)341 - 52 04 618
koelling@wmwag.com
Język:  niemiecki, angielski

Centrala

Pani Gisela Hendrysiak
Telefon: +49 - (0)341- 52 04 60
E-Mail: hendrysiak@wmwag.com
Język:  niemiecki

Księgowość

Pani Andrea  Bergmann
Telefon:  + 49 - (0) 341 - 52 04 611
E-Mail: bergmann@wmwag.com
Język:  niemiecki, angielski

Dział sprzedaży


Pani Gundula Franze    
Telefon: +49 - (0)341 - 52 04 619
Język:  niemiecki

Pan Steffen Etzold

Telefon: +49 - (0) 3 41 - 52 04 613
E-Mail: 
etzold@wmwag.com
Język: niemiecki, angielski, hiszpański, portugalski

Pan Ruslan Matiyiv

Telefon: +49 - (0) 3 41 - 52 04 615
E-Mail: matiyiv@wmwag.com
Język: niemiecki, rosyjski, 

Pan Vedi Gregorian
Stażysta 
Telefon: +49 - (0) 3 41 - 52 04 623
E-Mail: vedi.g@wmwag.com
Język: niemiecki, angielski, armeńki

Pan Fionn McGonigle
Stażysta 
Telefon: +49 - (0) 3 41 - 52 04 612
E-Mail: mcgonigle@wmwag.com
Język: niemiecki, angielski

Pani Irene Alvarez Sánchez 
Stażysta 
Telefon: +49 - (0) 3 41 - 52 04 6272
E-Mail: mcgonigle@wmwag.com
Język: niemiecki, angielski, hiszpański

WMW AG Inżynieria mechaniczna

Kierownik Techniczny, Technik Maszynowy
Pan Christian Langner
Telefon: +49 - (0) 341 - 52 04 6271
E-Mail: 
langner@wmwag.com
Język: niemiecki, angielski

Projektant

Pan Dipl.Ing. Kawi Alismail
Telefon: +49 - (0) 341 - 52 046281
E-Mail: 
alismail@wmwag.com
Język: niemiecki, angielski, arabski, kurdyjski